Βιβλίο Επισκεπτών (Guestbook)

Κατόπιν εισήγησης όλων των αρχηγών των ομάδων που έχουν διοργανώσει στο παρελθόν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού καθώς και πολλών ατόμων που συμμετείχαν στη διοργάνωση και με τη σύμφωνη γνώμη της διοργανώτριας ομάδας «ΕΜΕΙΣ & ΕΜΕΙΣ» αποφασίστηκε το βιβλίο επισκεπτών να κλείσει.
Ραντεβού του χρόνου στο νέο δικτυακό τόπου της νικήτριας ομάδας ΧΟΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ!
 
 
WISE